Regler & tips

Hur går det till på en bankörning?

1. Först skriver man in sig, senast kl 8.15. Vi håller förargenomgång kl 8.30 (ca).

2. Vi börjar körningen med ett pass med enbart mastervarv (se nedan), där vi kör ett antal varv långsamt runt banan. Syftet med mastervarv är att mjukstarta såväl mentalt som fysiskt, samt att instruktörerna kommer att visa spårval. Under mastervarven ska du ge akt på instruktörens spårval och försöka följa det även om det känns konstigt. Chansen att du har fel och instruktören rätt är väldigt stor!

3. Efter passet med mastervarv sker indelning i 3 grupper med olika tempon (Lugn/medel, Medel/snabb och Sport). Om det är första gången du kör på bana så ska du definitivt välja lugna gruppen.

4. Varje grupp har en markering i depån som man ska parkera bakom, på led.

5. En grupp i taget åker på banan enligt rullande schema. Inget avbrott för lunch. Gatuköket i depån är öppet. Varje pass är 15-17 minuter långt och inleds med tre mastervarv (gäller ej Sport-gruppen). Instruktörer är med hela tiden i samtliga grupper.

6. Efter tre varv kan instruktörerna antingen vinka förbi deltagarna eller öka tempot så att deltagarna får köra i sitt individuella tempo på egen hand. Tänk då på att inte “stänga av hjärnan” utan kör alltid med stora säkerhetsmarginaler.

7. När passet är slut signaleras detta på depårakan med en schackrutig flagga. Det betyder att passet är slut och det är dags att gå i depå. Slå av på takten något (inte tvärbromsa!) och förbered dig för att gå i depå enligt instruktionen nedan. Kör lugnt och fint in på depåområdet och parkera bakom din grupps markering.

8. Om du känner att du vill byta grupp så måste du ta upp det med någon av instruktörerna. Man får inte hoppa mellan grupperna på eget bevåg.

Hur beter man sig på banan?

Hur man går in i depån: Titta bakåt, gå ut till högerkant (inga snabba sidoförflyttningar) och håll upp vänsterhanden. Detta görs i sista vänsterkurvan innan depån. Följ sedan högerkant med handen uppe tills du går in i depån.

Hur man åker ut på banan: Var säker på att det är ok att åka ut på banan, fråga funktionär/instruktör om du är osäker. Vänta tills alla på som finns på depårakan har passerat. Håll till höger när du åker in på banan och håll höger genom första böjen, därefter fritt spårval. Inga snabba sidoförflyttningar! Absolut förbjudet att korsa gula linjen på väg ut ur depån!!

Mastervarv: Instruktörerna åker och visar spårval. Håll korta avstånd, undvik ryckig körning och följ instruktörernas spår. Omkörningsförbud! Långsamt tempo. Därefter återsamling i depån för genomgång. Eventuellt ytterligare mastervarv med något högre tempo, dock fortfarande med omkörningsförbud.

Uppdelning i 3 grupper: De olika grupperna har olika tempon (Lugn/medel, Medel/snabb och Sport). Inget hopp mellan grupperna, byte tillåts dock efter godkännande av instruktör.

Alla grupper kommer att ledas av instruktörer i början av varje körning, normalt de tre första varven! Då är det omkörningsförbud tills instruktörerna vinkar förbi (gäller ej Sport-gruppen). Instruktörer kommer att finnas på banan under hela dagen.

Omkörningsregler:

Det är fri omkörning i alla grupper. Omkörningar får endast ske med STORA marginaler!

Om någon åker omkull: Vår målsättning är att ingen skall köra omkull på våra arrangemang. Om det trots allt skulle inträffa stannar instruktörerna och hjälper den som gått omkull. Övriga går in i depån. Förste man rapporterar till flaggvakt i depån. Tänk på att alltid köra med stora marginaler, både med hänsyn till andra och med hänsyn till vad förare, mc och däck klarar av!

Flaggsignaler:

Röd: Avflaggning, omkörningsförbud, slå av farten (inte tvärbromsa!) och gå in i depå.

Gul: Fara på banan, omkörningsförbud, sakta ner (inte tvärbromsa!) tills kusten är klar.

Grön: Banan är klar.

Svart/vitrutig: Körpasset är slut, slå av farten (inte tvärbromsa!) och gå in i depå.

Svart: Gäller endast den som svartflaggas. Gå in i depå (inte tvärbromsa!). Kan betyda problem med hojen eller farlig körning, dvs allvarligt snack. Den som inte sköter sig riskerar avstängning!

Vi förbehåller oss rätten att stänga av deltagare som inte visar hänsyn, inte följer regler och instruktioner eller på annat sätt äventyrar säkerheten!

Kom-i-håg!

 • Skriv in dig.
 • Drick mycket. Krasch pga vätskebrist är väldigt onödigt.
 • Kolla bromsar & däck (slitage + lufttryck).
 • Tänk på att däcken kallnar i depån, de behöver minst 2-3 varv uppvärmning.
 • Tidtagning förbjuden (gäller ej gruppen Sport).
 • Ingen bakhjulsåkning.
 • Håll ditt spår, lek inte kryssningsmissil.
 • Ingen slip-streaming.
 • Åk mjukt och försök få flyt i körningen.
 • Rikta uppmärksamheten långt framåt, inte mot backspeglarna. Vik in, tejpa eller montera bort backspeglarna.
 • Inte slå av hjärnan och på med gasen så fort instruktörerna vinkar förbi!
 • Håll blicken långt fram.
 • Vi har hela dagen på oss…

Instruktörerna har västar. De finns här för er skull, så passa på att fråga om du undrar över något!

Skriv gärna ut denna sida som minnesstöd och ta med till banan!