Regler & tips

A. Hur går det till på en bankörning?

1. Först skriver man in sig, senast kl 8.15. Vi håller förargenomgång kl 8.30 (ca).

2. Indelning sker i 4 grupper med olika tempon, grupp 1-4. Grupp 1 är lugnast (och där är det krav på gathoj), grupp 2 är lite snabbare, grupp 3 ytterligare lite snabbare och grupp 4 håller högst tempo. Om det är första gången du kör på bana så ska du definitivt välja grupp 1 (om du inte kör racehoj, då får du välja grupp 2 istället). Instruktörer är med i samtliga grupper under hela dagen.

3. Varje grupp har en markering i depån som man gärna får parkera bakom, på led. Gäller ej om man har däckvärmare eller har behov av justeringar på hojen och liknande.

4. En grupp i taget åker på banan enligt rullande schema. Inget avbrott för lunch. Restaurangen erbjuder lunch (behöver förbokas). Varje pass är 14-17 minuter långt.

5. För gatgrupp (grupp 1) inleds varje pass med tre mastervarv. Efter dessa tre varv kan instruktörerna antingen vinka förbi deltagarna eller öka tempot så att deltagarna får köra i sitt individuella tempo på egen hand. Tänk då på att inte ”stänga av hjärnan” utan kör alltid med stora säkerhetsmarginaler.

6. När passet är slut signaleras detta på depårakan med en schackrutig flagga. Det betyder att passet är slut och det är dags att gå i depå. Slå av på takten något (inte bromsa!) och förbered dig för att gå i depå enligt instruktionen nedan. Kör lugnt och fint in på depåområdet och parkera bakom din grupps markering.

7. Om du känner att du vill byta grupp så kontaktar du någon av instruktörerna. Vi försöker då hitta en lösning, gruppbyte måste godkännas.

B. Hur beter man sig på banan?

Hur man går in i depån: Titta bakåt, gå ut till högerkant (inga snabba sidoförflyttningar) och håll upp vänsterhanden. Detta görs i sista vänsterkurvan innan depån. Följ sedan högerkant med handen uppe tills du går in i depån.

Hur man åker ut på banan: Var säker på att det är ok att åka ut på banan, fråga funktionär/instruktör om du är osäker. Vänta tills alla på som finns på depårakan har passerat. Håll till höger när du åker in på banan och håll höger genom första böjen under bron (SUPERVIKTIGT!) och efterföljande korta raka inför den långa 210-graderskurvan (”Kvarnkurvan”), därefter fritt spårval. Inga snabba sidoförflyttningar! Absolut förbjudet att korsa linjen mellan depåutfart och bana på väg ut ur depån!!

Mastervarv: Gäller endast gatgrupp (grupp 1). Instruktörerna visar spårval. Håll korta avstånd, undvik ryckig körning och följ instruktörernas spår. Lugnt tempo som successivt ökas. Omkörningsförbud gäller tills instruktörerna vinkar förbi.

Omkörningsregler: Det är fri omkörning i alla grupper. Omkörningar får endast ske med STORA marginaler!

Om någon åker omkull: Vår målsättning är att ingen skall köra omkull på våra arrangemang. Om det trots allt skulle inträffa stannar instruktörerna och hjälper den som gått omkull. Övriga går in i depån. Förste man rapporterar till flaggvakt i depån. Tänk på att alltid köra med stora marginaler, både med hänsyn till andra och med hänsyn till vad förare, mc och däck klarar av!

C. Flaggsignaler:

Röd: Avflaggning, omkörningsförbud, minska farten (inte bromsa!) och gå in i depå.

Gul: Fara på banan, omkörningsförbud, minska farten (inte bromsa!) tills kusten är klar.

Grön: Banan är klar.

Svart/vitrutig: Körpasset är slut, minska farten (inte bromsa!) och gå in i depå.

Svart: Gäller endast den som svartflaggas. Gå in i depå (inte bromsa!). Kan betyda problem med hojen eller farlig körning, dvs allvarligt snack. Den som inte sköter sig riskerar avstängning!

Vi förbehåller oss rätten att stänga av deltagare som inte visar hänsyn, inte följer regler och instruktioner eller på annat sätt äventyrar säkerheten!

D. Förhållningsregler avseende Covid-19:

 • Handsprit kommer att finnas på toaletterna. Tänk på att undvika trängsel.
 • Alla depåområden, med undantag av halkbanan, får användas och deltagarna ska sprida ut sig på området.
 • Vänligen lämna de fem första sektionerna under taket, närmast depåutfarten, lediga för instruktörer och funktionärer.
 • Förarmöten kommer hållas i respektive grupp av ”gruppansvariga”.
 • Personer som uppvisar symptom på Covid-19 får ej närvara.
 • Restaurangen håller öppet, med försiktighetsåtgärder.

E. Kom-i-håg!

 • Skriv in dig.
 • Drick ordentligt, särskilt när det är varmt. Krasch pga vätskebrist är väldigt onödigt.
 • Kolla bromsar & däck (slitage + lufttryck). Ta gärna med egen däcktrycksmätare, luftpåfyllning finns i depån.
 • Tänk på att däcken kallnar i depån, de behöver minst 2-3 varv uppvärmning.
 • Tidtagning förbjuden i gatgrupp.
 • Ingen bakhjulsåkning/stuntning.
 • Håll ditt spår, och planera dina omkörningar.
 • Ingen slip-streaming.
 • Åk mjukt och hitta flyt i din körning.
 • Rikta uppmärksamheten långt framåt, inte mot backspeglarna. Vik in, tejpa eller montera bort backspeglarna.
 • Öka tempot succesivt.
 • Jobba aktivt med var du fäster blicken.
 • Vi har hela dagen på oss…

Instruktörerna har västar. De finns här för er skull, så fråga om du undrar över något!

Skriv gärna ut denna sida som minnesstöd och ta med till banan!